Nâng cao hiệu quả tổ chức hoạt động tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với Nhân dân trên địa bàn huyện Hưng Hà

Thứ tư - 07/09/2022 06:02 337 0
Với vai trò cầu nối giữa Đảng, chính quyền với Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp huyện Hưng Hà đã phát huy hiệu quả vai trò trong công tác phối hợp tổ chức tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với Nhân dân để lắng nghe ý kiến, tâm tư, nguyện vọng và giải đáp những vấn đề mà Nhân dân đang quan tâm.
Hội nghị tiếp xúc, đối thoại giữa đồng chí Chủ tịch UBND huyện với Nhân dân xã Cộng Hòa, huyện Hưng Hà
Hội nghị tiếp xúc, đối thoại giữa đồng chí Chủ tịch UBND huyện với Nhân dân xã Cộng Hòa, huyện Hưng Hà
Thực hiện Quy chế số 05-QC/HU, ngày 16/8/2019 của Ban Thường vụ Huyện ủy Hưng Hà về tổ chức tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân, hằng năm, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện đã chủ động phối hợp với các phòng, ban liên quan của huyện tham mưu xây dựng kế hoạch và tổ chức các hội nghị tiếp xúc, đối thoại giữa đồng chí Bí thư Huyện ủy và Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện với nhân dân trên địa bàn huyện; đồng thời hướng dẫn, chỉ đạo Uỷ ban MTTQ các xã, thị trấn tham mưu với Đảng ủy, UBND cùng cấp triển khai, tổ chức thực hiện kế hoạch của Huyện ủy về công tác tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy đảng, chính quyền với Nhân dân; xây dựng kế hoạch, tham mưu, đề xuất thành phần, nội dung, tiến độ thời gian tổ chức hội nghị đối thoại ở cấp xã phù hợp với tình hình thực tiễn địa phương. Kết quả, giai đoạn 2019 - 2021, cấp huyện đã tổ chức 06 hội nghị đối thoại với 1765 đại biểu tham dự; cấp xã đã tổ chức 85 hội nghị đối thoại với 14.875 đại biểu tham dự. Tại các hội nghị đã có tổng số 637 ý kiến trao đổi trực tiếp và 225 ý kiến bằng văn bản được Mặt trận Tổ quốc tổng hợp. Phần lớn các ý kiến trao đổi, đối thoại tập trung vào các lĩnh vực phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội, công tác quản lý đất đai, việc thực hiện chế độ chính sách, công tác cải cách hành chính, vệ sinh môi trường, việc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo... Thông qua đối thoại, ý kiến của người dân đã được người đứng đầu cấp ủy, chính quyền giải đáp, tháo gỡ. 
Thực hiện kế hoạch tiếp xúc, đối thoại năm 2022 và chủ đề công tác năm 2022 của huyện là “Giải phóng mặt bằng và Cải cách hành chính”, Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ huyện đã chủ động phối hợp với Ban Dân vận Huyện ủy, đảng bộ, chính quyền những địa phương có các Dự án đường ĐT452, ĐT 454, Dự án đường đi vào khu lưu niệm Nhà bác học Lê Quý Đôn, các cụm Công nghiệp trên địa bàn... tổ chức đối thoại với nhân dân, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng và giải đáp những thắc mắc, băn khoăn của nhân dân liên quan đến đất đai, giải phóng mặt bằng, góp phần đẩy nhanh tiến độ thực hiện các Dự án. Đến nay, đã có 25 xã/35 xã, thị trấn tổ chức hội nghị tiếp xúc, đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với Nhân dân. Tại các hội nghị, vai trò của Mặt trận Tổ quốc các xã, thị trấn trong việc tham mưu lựa chọn nội dung, xây dựng kế hoạch, chuẩn bị các điều kiện và tổ chức hội nghị được thể hiện rõ nét, góp phần vào thành công của cuộc tiếp xúc. Tiêu biểu có thể kể đến như:
Tại xã Duyên Hải, Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ xã đã chủ động xây dựng kế hoạch tham mưu với Đảng ủy, UBND xã tổ chức tiếp xúc, đối thoại trực tiếp với nhân dân trong xã. Lựa chọn các vấn đề đối thoại, sắp xếp chương trình, thời gian, địa điểm, đảm bảo về nội dung và thành phần mời tham dự hội nghị… Hội nghị đối thoại của xã đã thu hút đông đảo Nhân dân tham gia. Có 23 lượt ý kiến tập trung về các lĩnh vực phát triển kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng, quản lý đất đai... Các ý kiến của nhân dân đã được người đứng đầu cấp ủy và các ban ngành của xã trả lời thấu tình đạt lý, nhân dân tin tưởng, đồng thuận cao với chủ trương phát triển kinh tế xã hội, giải phóng mặt bằng thực hiện dự án lớn của huyện, của xã.
Tại xã Chí Hòa, để tạo sự đồng thuận trong đảng bộ, chính quyền và toàn thể Nhân dân trong xã với mục tiêu đưa xã về đích nông thôn mới nâng cao trong 6 tháng đầu năm 2022, Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ xã đã phối hợp tổ chức tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữa đồng chí Bí thư Đảng uỷ, đồng chí Chủ tịch Uỷ ban nhân dân xã với Nhân dân. Từ ý kiến của Nhân dân tại buổi đối thoại, Đảng bộ, chính quyền xã đã kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho nhân dân, đưa Chí Hòa đã trở thành một trong bốn xã của huyện được công nhận xã nông thôn mới nâng cao ngay trong 6 tháng đầu năm 2022 như mục tiêu đề ra. 
Duyên Hải

Hội nghị tiếp xúc, đối thoại giữa đồng chí Bí thư Đảng ủy và đồng chí Chủ tịch UBND xã với Nhân dân thôn Khả Đông, xã Duyên Hải
Tại xã Điệp Nông, phát huy địa phương có nhiều kinh nghiệm trong việc tổ chức thành công việc tiếp xúc, đối thoại trong thời gian qua, sáu tháng đầu năm 2022 Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ xã chủ động xây dựng kế hoạch tổ chức đối thoại, phối hợp, hướng dẫn Ban Công tác Mặt trận các thôn lấy phiếu ý kiến rộng rãi trong nhân dân. Tổng hợp, phân loại ý kiến, kiến nghị của nhân dân tham mưu với Đảng ủy, UBND xã trả lời nhân dân sao cho thấu tình, đạt lý và đề nghị các ban, ngành chức năng cấp trên xem xét trả lời đối với những ý kiến vượt thẩm quyền. Cuộc đối thoại giữa đồng chí Bí thư Đảng ủy và đồng chí Chủ tịch UBND xã Điệp Nông với Nhân dân được dư luận địa phương đánh giá rất cao và nhận được sự ủng hộ rất lớn của nhân dân trong xã.
Có thể khẳng định, thông qua hoạt động tiếp xúc, đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền cấp huyện, cấp xã với Nhân dân trên địa bàn huyện Hưng Hà thời gian qua, người dân bày tỏ trực tiếp các vấn đề bức xúc, khó khăn, kiến nghị, đề xuất với cấp ủy, chính quyền các cấp để được xem xét, giải quyết kịp thời, từ đó tạo sự đồng thuận trong dân về các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các chủ trương, cơ chế, chính sách của tỉnh, huyện. Cấp ủy Đảng, chính quyền cơ sở đánh giá được thực tiễn hiệu quả chủ trương, chính sách mang lại cho người dân, qua đó có giải pháp phát huy hoặc điều chỉnh kịp thời chủ trương, chính sách cho phù hợp. Từ đó góp phần tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa cấp ủy đảng, chính quyền với nhân dân; phát huy quyền làm chủ của nhân dân trong tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; củng cố niềm tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý, điều hành của chính quyền các cấp; thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội của địa phương.
Từ thực tiễn công tác phối hợp tổ chức tiếp xúc, đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với Nhân dân của Mặt trận Tổ quốc các cấp huyện Hưng Hà thời gian qua, có thể rút ra một số bài học kinh nghiệm sau:
Một là, đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cán bộ, đảng viên và Nhân dân về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của đối thoại, tiếp xúc giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với Nhân dân. Gắn công tác tiếp xúc, đối thoại với nhân dân với việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, nhằm thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội và các phong trào thi đua yêu nước. Quán triệt, nâng cao nhận thức về vai trò, trách nhiệm, tăng cường tính chủ động của Mặt trận Tổ quốc các cấp trong việc tham mưu, phối hợp tổ chức các hoạt động tiếp xúc, đối thoại giữa người đứng đấu cấp ủy, chính quyền với Nhân dân.   
Hai là, thực hiện nghiêm túc Quy chế tiếp xúc, đối thoại với Nhân dân sát thực tiễn của địa phương, theo đó, phải xác định các nội dung cũng như cách thức tổ chức tiếp xúc, đối thoại. Phân công cụ thể trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc, các ngành liên quan trong quá trình xây dựng kế hoạch và chuẩn bị cho đối thoại. Xác định rõ trách nhiệm tham gia tiếp xúc, đối thoại của người chủ trì và cá nhân, tập thể tham gia đối thoại, nhất là đề cao trách nhiệm cá nhân của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, kỹ năng gợi mở của những người chủ trì đối thoại.
Ba là, Mặt trận cần chủ động nắm bắt tình hình và tổng hợp ý kiến, kiến nghị của đoàn viên, hội viên và Nhân dân, nhất là những vấn đề bức xúc, phức tạp để phối hợp tham mưu với cấp uỷ, chính quyền lựa chọn nội dung đối thoại phù hợp; tham mưu, đề xuất phương án, biện pháp giúp người đứng đầu cấp ủy, chính quyền chủ động trong quá trình tổ chức hội nghị. Tăng cường giám sát đối thoại, nhất là việc thực hiện các ý kiến chỉ đạo của người đứng đầu cấp ủy đảng, chính quyền các cấp sau đối thoại.
Nguyễn Thị Lệ Hà
Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy
Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Hưng Hà

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Thăm dò ý kiến

Cuộc vận động bạn quan tâm nhất trên website là gì?

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập7
  • Hôm nay550
  • Tháng hiện tại16,583
  • Tổng lượt truy cập1,756,164
mttqvn
mttqthaibinh
hunghatb
phu nu hung ha
huyen doan
hoi khuyen hoc
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây